33. setkání: Vytváříme profesní online životopis pomocí sociální sítě LinkedIn

 1. Seznámení s filozofií soc. sítě LinkedIn
 2. Registrace a popis prostředí LinkedIn
 3. Základní nastavení účtu
 4. Základní nastavení profilu
 5. Kontakty, Skupiny a další možnosti 
 6. Odkazy na články o LinkedIn

32. setkání: Logo - tvorba vlastního programu

 1. Opakování: cyklus, vstupy, proměnné, podmínka, rekurze
 2. Tvorba vlastního programu

31. setkání: Logo - podmínka, rekurze

 1. Úplný a neúplný podmíněný příkaz
 2. Rekurze

30. setkání: Logo - vstupy, proměnné, cyklus

 1. Cyklus REPEAT
 2. Procedura se vstupem
 3. Přiřazovací příkaz pro globální proměnnou
 4. Procvičování na složitějších obrazcích

29. setkání (2/2): Úvod do program. jazyka LOGO

 1. Představení Loga
 2. Seznámení s distribucí MSW Logo a jejím prostředím
 3. Seznámení se základními primitivy jazyka
 4. Tvorba jednoduchých programů a procedur

29. setkání (1/2): Prezentace vlastních databází

 1. Prezentace návrhu databáze všemi členy daného týmu (15 minut)
 2. Diskuse, dotazy, komentáře ostatních týmů (5 minut)

26.-28. setkání: Tvorba vlastní DB

 1. Návrh databáze pomocí pojmové mapy (26. setkání)
 2. Návrh databáze pomocí E-R diagramu vč. SQL exportu (27. setkání)
 3. Návrh jednoduchých i složených dotazů do databáze (28. setkání)

25. setkání: Úvod do jazyka SQL

 1. Import E-R diagramu do prázdné databáze
 2. Tvorba základních a složených dotazů pomocí jazyk SQL

24. setkání: Modelování databáze (část 2.)

 1. Modelování DB v aplikaci MySQL Workbench včetně naplnění DB daty
 2. Export E-R diagramu

23. setkání: Modelování databáze

 1. Modelování E-R diagramu v aplikaci Lucidchart