5. setkání: Web 1.0 a 2.0 (T1)

Tvorba blogu - co se nestihlo a individuální řešení problémů

  1. Co se nestihlo aneb ještě pár vylepšení (kalendář, mapy, hudba)
  2. Individuální řešení problémů při tvorbě blogu / prezentace blogů