Hodnocení

1. pololetí (min. 5 známek)

 1. Tvorba blogu pomocí hotových nástrojů [I]
 2. Test k tématu 1: Web 1.0 a Web 2.0 [I]
 3. Tvorba dynamického webu  [SK-2]
  1. Instalace a konfigurace dynamického webu (systému)
  2. Instalace vhodných pluginů
  3. Instalace a konfigurace Themes dle tematického zaměření webu
  4. Záloha systému včetně databáze
  5. Prezentace celého řešení před třídou
 4. Test k tématu 2: Wordpress [I]
 5. Aktivita a práce na setkáních, online sešit [SK,T, I]


2. pololetí (min. 6 známek)

 1. Tvorba myšlenkové mapy [I]
 2. Vědecký článek na téma Web 2.0 v oblasti vzdělávání [I]
 3. Návrh databáze [SK-2]
  1. Analýza problému pomocí pojmové mapy
  2. Modelování DB pomocí ER diagramu
  3. Prezentace návrhu databáze před třídou
 4. Test k tématu T3: Databázové systémy [I]
 5. Tvorba portfolia k VBA [SK]
 6. Aktivita a práce na setkáních, online sešit [SK,T, I]Vysvětlivky:
I - individuální práce, SK-2 - práce ve dvoučlenných skupinách,
SK-2,T - práce ve dvoučlenných skupinách a celé třídě,
SK - práce ve skupinách