Tematický plán

1. pololetí


Téma 1: Web 1.0 a 2.0 [(5x90min.)]
(Cíl: Pomocí webu 1.0 a 2.0 vylepšíme svou prezentaci na internetu) 

1T: Web 1.0 - zásady tvorby webu, struktura www stránky, html tagy, zásady CSS
1P: Tvorba blogu - úvod: založení blogu a základní konfigurace

2P1: Tvorba blogu - pokrač.: propojení blogu s webem 2.0 a Google službami
2P2: úprava blogu pomocí CSS a HTML

3P1: Tvorba blogu - dokončení: licence CC, Google Analytics aj, hosting
3P2: individuální řešení problémů při tvorbě blogu

4P1,2: Tvorba blogu - co se nestihlo, řešení problémů, odevzdání blogů

5P1: Propojení služeb webu 2.0 ve stylu All In One (vše v jednom)
5P2: práce s vybranými web 2.0 službami (služby Google)


Téma 2: Dynamický web [(9x90min.)]
(Cíl: Dokážeme vytvořit, nakonfigurovat a spravovat dynamický web)

1T: Statické vs dynamické webové stránky
1P: Ukázka dynamických stránek (systém Wordpress)

2T: Wordpress - teorie instalace a konfigurace
2P: Instalace a konfigurace systému Wordpress

3T: Pluginy ve Wordpressu
3P: Výběr, instalace, konfigurace a aktualizace pluginů

4T: Themes ve Wordpressu
4P: Výběr, instalace a konfigurace Themes

5T: Pokročilé vlastnosti systému Wordpress (WP MU)
5P: Záloha systému - file systém a databáze

6P1: Tvorba vlastního dynamického webu s využitím Wordpressu
6P2: Tvorba vlastního dynamického webu s využitím Wordpressu

7P1: Tvorba vlastního dynamického webu s využitím Wordpressu
7P2: Tvorba vlastního dynamického webu s využitím Wordpressu

8P1: Prezentace systému Wordpress ve třídě
8P2: Prezentace systému Wordpress ve třídě

9P1: Prezentace systému Wordpress ve třídě
9P2: Prezentace systému Wordpress ve třídě


Volitelné téma: Tablet ve výuce ne-ICT předmětů (Brainwriting) [(2x90min.)]
2. pololetí


Téma 3: Databázové systémy [(10x90min.)]
(Cíl: Umíme navrhnout jednoduchou relační databázi)

1T: Úvod do databázových systémů
(součásti databáze, databázové modely, historie databází)
1P: Pojmová mapa: co to je, jak se vytváří a první tvorba mapy

2T: Úvod do relační databáze
2P: Pojmová mapa: práce v programu CmapTools - analýza konkrétního problému

3T: Logický návrh databáze
(součásti relační db. - opak., normalizace db.: 1. - 3. NF, související pojmy)
3P: Příklady na normalizaci databáze

4T: Opakování relační DB - entity, atributy, relace, normalizace
4P1: Modelování konkrétní databáze pomocí ER diagramu
(návrh entit, atributů vč. datových typů, relací ve vybraných programech)
4P2: Export/Import ER-D modelu, naplnění DB pomocí SQL

5T: Úvod do jazyka SQL
(úvod, historie, popis SQL: dotazování, definice a řízení dat, manipulace s daty)
5P: Tvorba jednoduchých dotazů, modelování databáze pomocí pojmové mapy

6T: Jazyk SQL (pokračování) - dotazování
(příkazy z 2T - opak., příkazy pro dotazování - výběr, spojování, agreg. funkce)
6P: Práce s DB v MySQL pomocí SQL a phpMyAdmin - tvorba dotazů

7 - 9: Návrh vlastní databáze v pojmové mapě, E-R D vč. dotazů
10: Prezentace návrhu databáze


Téma 4: Úvod do programování - LOGO [(4x90min.)]
(Cíl: Dokážeme vytvořit jednoduché programy v jazyce Logo)

1T: Představení jazyka LOGO
1P: Seznámení s prostředím MSW Logo, tvorba jednoduchých procedur

2P1: Procedura se vstupy, cyklus REPEAT, proměnné
2P2: Tvorba složitějších procedur - procvičování

3P1: Podmíněné příkazy
3P2: Rekursivnost procedur

4P1: Symetrie geometrických tvarů
4P2: Vytváříme programy (úkoly) pro želvy spolužáků


Téma 5: Využití ICT pro budoucí povolání [(4x90min.)]
(Cíl: Dokážeme prezentovat to, co umíme)

1.-2. Vytváříme vlastní E-portfolio
3.-4. Vytváříme prezentace v Prezi

Přehled volitelných témat


Téma 1: ECDL testování
1T: Představení ECDL
1P: Zkušební část(i) testu
2T: ECDL - další informace k testování
2P: Zkušební část(i) testu

Téma 2: Sociální sítě
1T: Rozdělení a zaměření sociálních sítí
1P: Sociální sítě v praxi - ukázky, diskuse
2T: Sociální sítě pro budoucí profesi
2P: Praxe v profesionální sociální síti

Téma 3: Online úložiště a záloha dat
1T: Základní charakteristika online úložišť
1P: Ukázky, vyzkoušení vybraného online úložiště
2T: Záloha dat - teoretické možnosti
2P: Ukázky, vyzkoušení online zálohování

Téma 4: Google svět aneb nástroje Google v praxi
1T: Představení Google světa a jednotlivých nástrojů
1P: Google svět v praxi
2T: Google napříč platformami
2P: Vyzkoušení provázanosti Google služeb v různých platformách

Téma 5: Audio, foto, video na internetu 
1T: Foto a video služby v internetu a jejich využití
1P: Vyzkoušení vybraných služeb v praxi
2T: Audio v internetu - rádio, podcasty, hudební databáze
2P: Vyzkoušení vybraných služeb v praxi

Téma 6: Blogujeme efektivně
1T: Formy a způsoby blogovacích služeb - přehled
1P: Ukázky vlastních blogů - diskuse
2T: Blogujeme na různých platformách
2P: Ukázky a vyzkoušení - diskuse

Téma 7: Najdi, co hledáš aneb vyhledávání na internetu
1T: Obecné formy a technologie vyhledávání
1P: Vyhledávání v praxi
2T: SEO - úvod do optimalizace stránek pro vyhledávání
2P: SEO v praxi

Téma 8: Tablet ve výuce ne-ICT předmětů (Brainwriting)Vysvětlivky:
1T: - teoretická část prvního setkání v rámci tématu (dvouhodinové výuky) 
1P: - praktická část prvního setkání v rámci tématu (dvouhodinové výuky)
(obdobně dále 2T, 2P...)

1,2: - první a druhá hodina v rámci tématu (1. dvouhodinové setkání)
3,4: - třetí a čtvrtá hodina v rámci tématu 
(2. dvouhodinové setkání)

(Tematický plán - v.2.0, 1.4.2013)