Výuka

Společná setkání

  1. Úvod: Plán výuky - co nás čeká, úkoly, organizační záležitosti [5 min.]
  2. Výuka tématu dle tematického plánu a harmonogramu [65-70 min.]
  3. Závěr: Shrnutí - dotazy, co příště, zakončení [10 min.]
  4. Co je nového v ICT - diskuse nad aktuálními tématy [5-10 min.]
Celkový čas: 90 minut (2 výukové jednotky)

Online prostředí

  • Výukové prostředí pro podporu předmětu probíhá v systému Edmodo.
Do prostředí mají přístup pouze studenti předmětu a jejich rodiče.
Veřejné informace z tohoto prostředí jsou k dispozici zde.


Sešit do předmětu

Co vše musí obsahovat školní sešit pro předmět Aplikační software - viz obrázek.