20. setkání: Úvod do databázových systémů, pojmová mapa

 1. Databáze - teoretický úvod
  1. Databáze, databázový model, součásti databáze
  2. Databázové modely
  3. Historie databází
 2. Pojmová mapa a její tvorba
  1. Co to je pojmová mapa a jak se tvoří
  2. Tvoříme svou první pojmovou mapu pomocí tužky a papíru
  3. Tvoříme myšlenkovou mapu pomocí vybraného programu