33. setkání: Vytváříme profesní online životopis pomocí sociální sítě LinkedIn

  1. Seznámení s filozofií soc. sítě LinkedIn
  2. Registrace a popis prostředí LinkedIn
  3. Základní nastavení účtu
  4. Základní nastavení profilu
  5. Kontakty, Skupiny a další možnosti 
  6. Odkazy na články o LinkedIn