1. setkání

Úvodní hodina

  1. Předmět Aplikační software (Web Info) 
  2. Online prostředí výuky (Edmodo)
  3. Výuka AS