2. setkání: Web 1.0 a 2.0 (T1)

Tvorba blogu - úvod

  1. Web 1.0 - zásady tvorby webu, struktura www stránky, html tagy, zásady CSS 
  2. Založení blogu a základní konfigurace