17. setkání: prezentace wordpress webů (T2)

  • prezentace jednotlivých týmů s následnou reflexí od studentů a učitele a diskusí všech přítomných