18. setkání: Tablet ve výuce ne-ICT předmětů

Návrh vhodných aplikací pro využití ve výuce s tablety (a smartphony)
 • na 3 různých platformách
  1. iOS - pro iPad [iTunes]
  2. Android - pro Nexus atd. [Google Play]
  3. Windows 8 Metro - pro Surface [Windows Store] 
 • v 6 kategoriích sdružujících vybrané konkrétní ne-ICT předměty
  1. matematika / fyzika
  2. cizí jazyky / ČJ
  3. dějepis / zeměpis / ZSV
  4. biologie / chemie
  5. HV / VV / TV
  6. ostatní (vlastní edukace apod.)
Forma návrhu: Brainwriting ve 3 skupinách po 5 studentech (skupiny se mění)
Čas: 3 x 30 minut (30 minut na každé platformě)