23. setkání: Modelování databáze

  1. Modelování E-R diagramu v aplikaci Lucidchart