24. setkání: Modelování databáze (část 2.)

  1. Modelování DB v aplikaci MySQL Workbench včetně naplnění DB daty
  2. Export E-R diagramu