26.-28. setkání: Tvorba vlastní DB

  1. Návrh databáze pomocí pojmové mapy (26. setkání)
  2. Návrh databáze pomocí E-R diagramu vč. SQL exportu (27. setkání)
  3. Návrh jednoduchých i složených dotazů do databáze (28. setkání)