29. setkání (1/2): Prezentace vlastních databází

  1. Prezentace návrhu databáze všemi členy daného týmu (15 minut)
  2. Diskuse, dotazy, komentáře ostatních týmů (5 minut)