30. setkání: Logo - vstupy, proměnné, cyklus

  1. Cyklus REPEAT
  2. Procedura se vstupem
  3. Přiřazovací příkaz pro globální proměnnou
  4. Procvičování na složitějších obrazcích