29. setkání (2/2): Úvod do program. jazyka LOGO

  1. Představení Loga
  2. Seznámení s distribucí MSW Logo a jejím prostředím
  3. Seznámení se základními primitivy jazyka
  4. Tvorba jednoduchých programů a procedur